Bæredygtighed


Vi spiser ikke den mad vi producerer – heller ikke den der kunne være spist

Madspild er et globalt problem og produktion af kød er den store synder i miljø-regnestykket. Vores produktion og forbrug af kød og fisk står for hele 22% af den globale udledning af drivhusgasser og produktion af kød og fisk udleder lige så meget CO2 som hele transportsektoren hvilket gør det endnu mere paradoksalt at 1/3 af det ender i skraldespanden .


Madspild - En loose-loose-situation

Produktion af kød og fisk udleder i gennemsnit 7 gange så meget CO2 som planteprodukter således at 500g kød eller fisk, gennemsnitligt udleder 7 kg drivhusgasser . Klimaændringer er ikke et lokalt problem. Blot i EU ender 10 mio ton kød og fisk til en værdi af 41 mia. € hvert år som affald, hvilket udleder 190 mio ton CO2 til atmosfæren . Derfor er det af yderste vigtighed at vi spiser kødet og ikke smider det ud. FN’s seneste klimarapport fra August 2019 slår fast at det er vores produktion af specielt oksekød, der må reduceres kraftigt hvis vi vil undgå en klimakatastrofe (Global Warming of 1.5℃, IPCC, 2019)


Problematikken omkring holdbarhed

Meget af spildet skyldes upræcise holdbarhedsvurderinger da industrien ikke har nogen metode til korrekt bestemmelse af friskhed og fastsættelse af holdbarhed. Ofte anvender fødevarevirksomhederne kurver over holdbarhed under standard betingelser til at give et estimat på holdbarhedsdatoen. Disse har en fejlmargin på minimum +/- 4 dage. Alternativt anvendes sanserne eller tommelfingerregler. Der er ingen lovgivning på området og det er producentens eget ansvar at fastsætte korrekte holdbarhedsdatoer. Det fører til overforsigtighed og at store mængder spiseligt kød og fisk ender i containeren.

Man kan i dag ikke måle friskhed og holdbarhed. AmiNIC’s håndholdte sensor kan løse dette problem. Specielt for de utallige små og mellemstore fødevarevirksomheder mellem produktion og forbruger, hvor halvdelen af spildet sker. Implementering af målemetoden i værdikæden kan reducere industriens spild med op imod 27% og Danmarks klimaaftryk med mere end 260.000 ton CO2.

Der er brug for handling

Korrekte og præcise holdbarhedsdatoer vil bidrage til at opfylde FN’s Verdensmål igennem anvendelse af ny teknologi til en mere bæredygtig fødevareproduktion uden at det er på bekostning af økonomisk vækst. Ved at undgå at de fødevarer, vi producerer, smides kan vi bidrager det til at nå det ambitiøse mål om at eliminerer overfiskeri og fældning af regnskov til dyreopdræt inden 2020.