Produkt


Håndholdt måling – nemt og hurtigt

Vi udvikler et apparat der kan give en korrekt måling af friskhed og præcise holdbarhedsdatoer for fersk kød og fisk. Apparatet er en intelligent næse, der måler koncentrationen af en biomarkør. Koncentrationen af biomarkøren stiger forudsigeligt over tid så man med en enkelt måling, og adgang til en database, kan forudsige nøjagtigt hvornår kødet eller fisken ikke kan længere kan sælges.


Cutting-edge technology

Vi har samarbejdet med landets vidensinstitutioner om at udvikle og validere denne nye patenterede nanoteknologiske løsning. En mirko-cantilever som er påført en kemisk binder er følsom overfor ultra-små koncentrationer af gassen cadaverin. Når apparatet holdes imod kødets overflade suges gassen ind og sætter sig på cantileveren. Det elektriskesignal som udbøjningen genererer, omregnes til cadaverinkoncentration og sammenholdes med kurver for udviklingen af gassen. På få sekunder får man således en værdi for friskheden og en holdbarhedsdato.


Sikkerhed og tryghed

En måling kan give tryghed for at indkomne varer er af god kvalitet og mindske spild som følge af tvivl når kødet eller fisken skal skifte hænder. Den brugervenlige, ultra-følsomme næse giver den korrekte vurdering uanset hvem der bruger det og kræver ingen træning eller mange års erfaring. Det håndholdte apparat er i første omgang tiltænkt de mange små og mellemstore fødevarevirksomheder i mellemledet, mellem produktion og den private forbruger, der dagligt står med deres produkter i hænderne, indenfor f.eks. forarbejdning, distribution, tilberedning, slagtere, fiskehandlere, delikatesse, catering, kantiner og restauranter. I Danmark: 20.000 og i EU 1,7 mio.


Vil du være med ?

I foråret indledes de vigtige pilot-test ude i de danske virksomheder, så det endelige apparat opfylder brugernes behov. Vi sætter stor pris på vores nuværende samarbejde med virksomheder i branchen omkring udviklingen. Tag endelig kontakt hvis du og din virksomhed vil have indflydelse og være med på en spændende rejse. Jo mere feedback, jo bedre slutprodukt.